Quickscan Publicatie Patiëntinformatie

In de huidige zorgmarkt is het noodzakelijk dat een ziekenhuis de totstandkoming van patiëntinformatie beheerst. Alleen dan kunt u actuele, betrouwbare en feitelijke informatie over bijvoorbeeld wachttijden publiceren. De processen die hieraan ten grondslag liggen, moeten daarom betrouwbaar verlopen en de juiste informatie opleveren.

Let op: De Quickscan wordt u aangeboden door Zorgwebmonitor. De resultaten uit de Quickscan hebben geen invloed op de positie in de ranglijst.

Quickscan

De quickscan biedt u inzicht in hoeverre u in staat bent op basis van feitelijke informatie, op ieder gewenste moment te rapporteren over bijvoorbeeld doorlooptijden en patiënttevredenheid op uw website. Het laat ook in grote lijnen zien in hoeverre de patiënt daadwerkelijk centraal staat.

Met actuele, betrouwbare en feitelijke informatie kunt u als organisatie de transparantie naar verwijzers, patiënten en verzekeraars verbeteren. Tevens beschikt u zelf over actuele informatie op basis waarvan u kunt bijsturen.

Voor wie is de Quickscan bedoeld?

Het invullen van de Quickscan kan door iedereen worden gedaan. Echter, de functionaris die bekend is met afdelingsoverstijgende, procesmatige vraagstukken (zoals een interne business consultant) geeft in onze ervaring de meest betrouwbare en feitelijke informatie. Een aantal verschillende functionarissen per organisatie die dezelfde Quickscan invullen geeft een nog completer beeld!

Duur Quickscan: Ongeveer 10 minuten

Resultaat: Na invullen ontvangt u direct de score inclusief globaal advies

Vragen?

Wij lichten de resultaten graag in een persoonlijk gesprek toe. Neemt u daarvoor contact op met Petra van den Brom of Henk Baarveld van O&i, telefoon 030-2895665 of via zorg@oi.nl. Uiteraard kunt u ook reageren via info@zorgwebmonitor.nl.