O&i

O&i, Business Groep Zorg helpt zorginstellingen bij het oplossen van organisatievraagstukken. Door ontwikkelingen zoals invoering van het EPD, de marktwerking en de noodzaak tot goedkoper, sneller, veiliger en kwalitatief hoge zorg verlenen, zien wij in toenemende mate meer behoefte ontstaan aan ondersteuning bij het (her)inrichten en optimaliseren van processen. O&i helpt zorginstellingen beter te presteren en sneller om te gaan met veranderingen. Dit wordt altijd gedaan met het uitgangspunt dat de veranderende werkwijze gedragen moet worden door de professionals en medewerkers. O&i helpt u zicht te krijgen op de zorg- en beleidsprocessen, deze te verbeteren, optimaliseren en (be)stuurbaar te maken. O&i gaat uit van degelijke en snelle analyses om daarna slagvaardig en doelmatig te kunnen gaan veranderen.
 
Businessgroep Manager Zorg O&i, Petra van den Brom:
 “Wij helpen u bij het sneller, patiëntvriendelijker, beter en goedkoper uitvoeren van processen, waarbij wij uitgaan en handelen naar de veranderingsbereidheid van de individuele zorginstelling”.
 
 

O&i
Daltonlaan 600
3584 BK Utrecht

t. (030) 289 56 65
e. zorg@oi.nl
w. www.oi.nl