Max.nl

Max.nl staat voor het bedenken, bouwen en beheren van zinvolle webapplicaties en websites. Strategie, communicatie en techniek komen hierbij samen. Ook binnen de zorg is er steeds meer vraag naar online oplossingen die werken. Onder de verzamelnaam Zorg 2.0 wordt er onder andere gewerkt aan patiëntparticipatie en het delen van informatie. Zowel tussen patiënten onderling, maar vooral ook tussen patiënt en zorgverlener. Daarnaast biedt internet ook beleidsmakers steeds meer mogelijkheden informatie te delen, en bovendien wordt ook steeds meer ‘het publiek’ gevraagd haar mening te geven. Kortom, ook in de zorg groeit de vraag naar zinvolle webapplicaties. Max.nl kan hierbij van dienst zijn en heeft de nodige ervaring binnen de zorgsector. Zo heeft Max.nl een website met interactieve kaart ontwikkeld die alle automatische externe defibrillatoren in Nederland verzamelt en ontsluit. Voor een acute zorgregio is er een digitale kaart als beleidsinstrument ontwikkeld waarop vraag en aanbod in de zorg is gezet.
 
Directeur Emile Peters:
“Webgebaseerde oplossingen spelen een steeds belangrijkere rol in het oplossen van de grote vraagstukken waar de zorg voor staat. Visie, enthousiasme, doorzettingsvermogen en de durf om het gewoon te doen zijn daarin leidend. Internettechnologie volgend….maar kan wel ontwikkelingen versnellen”.
 
Max.nl
Regentesselaan 6
7316 AC Apeldoorn

t.(055) 5 270 270
e. info@max.nl
w. www.max.nl