Het onderzoek

De Zorgwebmonitor is in 2007 opgericht door Parantion en InterCity Consultancy. In 2009 is besloten de Zorgwebmonitor samen met Max.nl verder te professionaliseren. De redenen hiervoor zijn onder andere de technische ontwikkelingen rondom het internet, de ontwikkelingen binnen ziekenhuisorganisaties en vele veranderingen in de zorgsector die onder andere voortvloeien uit de ingevoerde marktwerking.
 

Het doel

Het doel van het onderzoek bestaat uit drie delen. De monitor biedt ziekenhuisorganisaties:

  1. inzicht in de eigen webprestaties;
  2. inzicht in de prestaties van andere ziekenhuizen; en
  3. een standaard waaraan zij de eigen prestaties kunnen afmeten.
     

Het zorgwebmodel

Wat wordt met de monitor onderzocht?
De Zorgwebmonitor is een onderzoek naar de webprestaties van ziekenhuisorganisaties. Het onderzoek wordt uitgevoerd met een gestandaardiseerde vragenlijst. Met behulp van de vragenlijst wordt de website van de organisatie beoordeeld op een groot aantal eigenschappen.

De monitor onderzoekt thema's als gebruiksvriendelijkheid en transparantie.
 
Zorgwebmodel 2009 Onderzoeksgebied 2009

 

Een referentiekader

Waarom een monitor?
De ontwikkelingen binnen de ziekenhuisorganisaties op het gebied van internet volgen elkaar in snel tempo op. Vanuit de overheid wordt hiervoor geen duidelijke standaard geboden. Standaarden uit andere sectoren zijn niet direct kopieerbaar. De informatie die de monitor oplevert helpt ziekenhuisorganisaties bij het maken van verantwoorde en doordachte keuzes in de doorontwikkeling van hun webprestaties.
 

De presentatie

De resultaten van 2007 en 2008 zijn gepresenteerd in de vorm van een ranglijst, een onderzoeksrapportage en op basis van de vragenlijst per ziekenhuisorganisatie.
Om ziekenhuisorganisaties nog beter van dienst te zijn, worden de resultaten van 2009 op een vernieuwde manier gepresenteerd. Zo wordt er gebruik gemaakt van een groepsindeling, waardoor de resultaten overzichtelijker worden getoond.