Geschikt voor u?

Waarom de Zorgwebmonitor voor u geschikt is? De Zorgwebmonitor biedt u:

  • inzicht in uw webprestaties;
  • een referentiekader waaraan een goede ziekenhuiswebsite voldoet;
  • een vergelijking met prestaties van andere ziekenhuisorganisaties;
  • een platform waarop professionals uit de zorg kunnen discussiëren en kennis kunnen delen.

De ontwikkelingen binnen de ziekenhuisorganisaties op het gebied van internet volgen elkaar in snel tempo op. Vanuit de overheid wordt hiervoor geen duidelijke standaard geboden. Standaarden uit andere sectoren zijn niet direct kopieerbaar. De informatie die de monitor oplevert helpt u bij het maken van verantwoorde en doordachte keuzes in de doorontwikkeling van de webprestaties.